Talash (talash) wrote,
Talash
talash

אני מאשים

ידידה שלי, אלה לויס פ'צוני לוי, lotus82 מתה היום בבוקר מסיסטיק פיברוסיס
היא מתה אחרי חודש וחצי בבית חולים, כשהיא מחכה להשתלת ראה
אולי במדינה אחרת היא היתה מקבלת את התרומה הנחוצה
אני מניח שאני לא מחדש לאף אחד שישראל נמצאת בתחתית הרשימה של המדינות ע"פ אחוזי האנשים שחתומים על כרטיס תרומת איברים
אני מניח שאני גם לא אחדש כל כך לגבי הסיבות של זה. והסיבות הם אנשי הדת שלנו, וציבור המאמינים שלהם

בישראל יש הגדרה מאד מחמירה של מה זה מוות-- "מוות מוחי נשימת" שנקבע על ידי שני רופאים בלתי תלוים, לא מהמחלקה שטיפלה בנפתר, ועוד בדיקות מחמירות.

אבל מה, אנשי הדת, שגם ככה לא צריך להיות להם שום תפקיד רשמי בממשלה, חושבים שיהם יותר חכמים מרופאים, ושיש להם את הזכות להתווכח עם הגדרות רפואיות ומדעיות, וגם לתת המלצות לגבי הנושא הזה.

בקושי קיבלו את הענין שתרומת איברים חשובה יותר מזה שיהיה קומפלקט מלא של איברים לימים שהמשיח יבוא.

בקושי קיבלו את הענין של "מוות מוחי"-- וגם עכשיו-- לא עד הסוף ויש ויכוחים על זה.

ועדיין, כמעט כל איש דת בעל תפקיד בממשלה הזאת יפקפק במועד קביעת המוות על ידי רופאים.

ואני רוצה להגיד להם
לכל אותם אנשים הדת
להם ולציבור המאמינים שלהם, שמעדיף להקשיב להם באופן עיוור במקום קצת לחשוב עם הראש.

מבחינתי אתם פושעים.

אתם מעדיפים שדברים יהיו, כביכול, "כשרים" מבחינה הלכתית מאשר להציל חיים
אתם אנשים צבועים, גם על פי מה שאמור, כביכול, להיות האמונה שלכם

כרנאה המושג "פיקוח נפש" לא ממש מדבר אליכם.

אתם מעדיפים, בשביל להצדיק את היותכם בתפקיד שלכם, ובשביל השד יודע מה, לפקפק ברופאים ולהפיץ פרופגנדה זולה ושקרית על זה שהם כביכול עלולים לקבוע מוות בצורה פזיזה מדי.

אתם מעדיפים לנהל ויכוחים הזוים על סעיפים בהלכה בזמן שאנשים מתיים.

אתם יוצאים עם הצהרות הזויות על ומתווכחים האם תרומה של איברים ליהודי שונה מהותית מתרומה של איברים לגוי. לקבל תרומת איברים, כולל תרומת איברים מגוי, אין לכם בעיה.

ואתם, ציבור המאמינים שלהם, מעדיפים להקשיב וללכת באופן עיוור אחרי אנשי הדת ההזוים שלכם במקום לחשוב קצת עם הראש.

אתם פושעים נגד האנושות מהסוג הגרוע ביותר.

ואני רוצה להגיד לכם
לכו תזדיינו, עם החבר הדמיוני הזה שלכם, יהוה
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments